Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Jeżowem

Przejdź do - Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Jeżowem

   Zakończyła się XVIII sesja Rady Gminy Jeżowe. Radni dokonali zmiany swoich władz. Stanowisko Przewodniczącego Rady stracił  Eugeniusz Ciak, radny z Sójkowej. Głosownie za odwołaniem Przewodniczącego odbyło się na wniosek grupy radnych, którzy w uzasadnieniu wniosku podali m.in. utratę mandatu zaufania wśród radnych. W tajnym głosowaniu (8 radnych za odwołaniem, 5 radnych przeciw odwołaniu, 1 radny wstrzymał się od głosu, przy obecności 14 radnych na 15) radni odwołali Przewodniczącego.
Na stanowisko nowego Przewodniczącego radni zgłosili 2 kandydatów: dotychczasowego Wiceprzewodniczącego i radnego z Nowego Nartu Mirosława Bajka i  radnego z Jaty Grzegorza Bielenia.
    Pan Mirosław Bajek, większością głosów został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy w Jeżowem  (wyniki tajnego głosowania: 11 radnych za wyborem radnego Mirosława Bajka, 3 radnych za wyborem radnego Grzegorza Bielenia, obecność 14 radnych, bez głosów wstrzymujących)
    W związku z wyborem na Przewodniczącego Rady dotychczasowego  Zastępcy, na stanowisku jedynego Wiceprzewodniczącego pozostaje radny z Krzywd Roman Łyko wybrany na początku kadencji, a decyzję o wyborze na wakujące stanowisko drugiego Zastępcy radni podejmą na kolejnej sesji Rady Gminy.

9 lutego 2016


Czytaj więcej o: Nowy Przewodniczący Rady Gminy w Jeżowem

XXXV Jeżowska Rocznica Strajków Chłopskich w Rzeszowie

Przejdź do - XXXV Jeżowska Rocznica Strajków Chłopskich w Rzeszowie

"Bóg, Honor i Ojczyzna, te wartości muszą znaleźć się u podstaw naszego życia i działania; jeżeli zatracimy te pojęcia, zatracimy również swoją tożsamość". Te słowa duszpasterza rolników diecezji sandomierskiej Ks. prałata Stanisława Czachora wybrzmiały 7 lutego 2016 roku w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem podczas Mszy św. odprawionej w intencji żyjących i zmarłych uczestników strajku chłopskiego z 1981 roku. Jeżowiacy w liczbie 44 osób zasilili szeregi protestujących rolników domagających się godnego traktowania przez ówczesną komunistyczną władzę. Msza św. koncelebrowana zgromadziła wielu świadków tamtych historycznych wydarzeń tak z Jeżowego jak spoza, przedstawicieli senatu i sejmu, władz wojewódzkich, starostwa powiatowego, władz gminy Jeżowe a także związkowców i rolników z całego naszego terenu oraz parafian.

8 lutego 2016


Czytaj więcej o: XXXV Jeżowska Rocznica Strajków Chłopskich w Rzeszowie

Koncert kolęd SSM Jeżowe w Rudniku

Przejdź do - Koncert kolęd SSM Jeżowe w Rudniku

    W święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Gromnicznej, Objawienie Pańskie) uczniowie i nauczyciele Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem zostali zaproszeni do parafii Św. Trójcy w Rudniku, gdzie w parafialnym kościele zaprezentowali piękny koncert kolęd dla naszych sąsiadów

Film z koncertu na kanale  YouTube Gminy Jeżowe tutaj

5 lutego 2016


Czytaj więcej o: Koncert kolęd SSM Jeżowe w Rudniku

Kalendarz Imprez Kulturalnych 2016 na Podkarpaciu

Przejdź do - Kalendarz Imprez Kulturalnych 2016 na Podkarpaciu

    Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wydał Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2016r w województwie podkarpackim, polecany szczególnie domom kultury, bibliotekom, jednostkom oświatowym, stowarzyszeniom (których profil działalności jest związany z kulturą)  animatorom kultury oraz wszystkim, którzy z tej różnorodnej oferty zechcą skorzystać w roku 2016.
    Kalendarz jest dostępny na stronach WDK Rzeszów i Wrót Podkarpackich oraz na naszej stronie w pliku do pobrania

5 lutego 2016


Czytaj więcej o: Kalendarz Imprez Kulturalnych 2016 na Podkarpaciu

W Ośrodku Zdrowia powstał Punkt Konsultacyjno- Informacyjny

Przejdź do - W Ośrodku Zdrowia powstał Punkt Konsultacyjno- Informacyjny

    W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Jeżowe został  uruchomiony Punkt Konsultacyjno- Informacyjny.
    Pracownik Punktu Konsultacyjnego będzie udzielał porad w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00 w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowem( parter).

Pełna szczegółowa informacja  w załączonym pliku do pobrania

5 lutego 2016


Czytaj więcej o: W Ośrodku Zdrowia powstał Punkt Konsultacyjno- Informacyjny

XVIII sesja Rady Gminy Jeżowe

Przejdź do - XVIII sesja Rady Gminy Jeżowe

    W dniu 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Jeżowe.

Porządek sesji w załączonym pliku do pobrania

4 lutego 2016


Czytaj więcej o: XVIII sesja Rady Gminy Jeżowe

Studniówka w Zespole Szkół w Jeżowem

Przejdź do - Studniówka w Zespole Szkół w Jeżowem

    W sobotę 31 stycznia w Zespole Szkół w Jeżowem młodzież klas maturalnych (III LO - wychowawca Regina Chudzik i IV TB - wychowawca Marek Piśko) bawiła się na swoim najważniejszym balu w "życiu edukacyjnym" - balu studniówkowym.
    Zaproszeni goście: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak z małżonką Anną, Starosta Niżański Robert Bednarz, Ks. proboszcz Krzysztof Pałac, Ks. Łukasz Maliński - katecheta w ZS Jeżowe, dyrektor Stanisław Haduch i kadra szkoły oraz rodzice podziwiali pięknie zatańczony polonez Wojciecha Kilara

Film udostępniony przez Zespół Szkół w Jeżowem - studniówkowy polonez

3 lutego 2016


Czytaj więcej o: Studniówka w Zespole Szkół w Jeżowem

Ankieta dla mieszkańców, instytucji i podmiotów w gminie Jeżowe

Przejdź do - Ankieta dla mieszkańców, instytucji i podmiotów w gminie Jeżowe

Wójt Gminy Jeżowe prosi o wypełnienie ( wersji  papierowej lub elektronicznej) ankiety dla mieszkańców,  instytucji i przedsiębiorstw z terenu gminy Jeżowe w związku z tym, że Gmina Jeżowe przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny umożliwiający pozyskanie środków unijnych na realizację projektów wpisujących się w gospodarkę niskoemisyjną, takich jak: termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, modernizację oświetlenia ulicznego czy wsparcia w zakresie montażu instalacji odnawialnych zródeł energii (OZE) w budownictwie jednorodzinnym.
Pierwszym etapem opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest przygotowanie bazy danych emisji CO2 (dwutlenku węgla) na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe. Badanie to jest kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów instytucjonalnych. 
Prosimy o wypełnienie ankiet, które będą rozprowadzane i zbierane przez sołtysów, radnych lub wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Jeżowe w sołectwach, lub wypełnienie i wysłanie jej w wersji elektronicznej

Wersja elektroniczna dla mieszkańców

Wersja elektroniczna za rok bazowy 2010 dla instytucji i przedsiębiorców
Wersja elektroniczna za rok 2015 dla instytucji i przedsiębiorstw

Ankietę można również przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy Jeżowe do dnia 15.02.2016 r. w wersji papierowej,
lub elektronicznej (w formie scanu) na adres: boi@jezowe.pl 

Pismo przewodnie w plikach do pobrania

3 lutego 2016


Czytaj więcej o: Ankieta dla mieszkańców, instytucji i podmiotów w gminie Jeżowe

„Rodzina 500 plus” w Sejmie

Przejdź do - „Rodzina 500 plus” w Sejmie

Rada Ministrów skierowała projekt programu „Rodzina 500 plus” do Sejmu. Teraz będą nad nim pracować posłowie. Start programu już w kwietniu.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

2 lutego 2016


Czytaj więcej o: „Rodzina 500 plus” w Sejmie