Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Złóż deklarację "śmieciową" na nowym formularzu

Pomimo upływu terminu do złożenia nowej deklaracji nie wszyscy mieszkańcy i podmioty gospodarcze ją złożyły, dlatego Wójt Gminy pilnie prosi o dopełnienie tego obowiązku w Urzędzie Gminy Jeżowe pok. nr 8.

Nową deklarację można pobrać ze strony BIP.

2 października 2015


Czytaj więcej o: Złóż deklarację "śmieciową" na nowym formularzu

Fortepian w szkole muzycznej

Przejdź do - Fortepian w szkole muzycznej

     Rozwija się utworzona Uchwałą Nr XX/136/2012 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 lipca 2012 r Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jeżowem – od tego roku szkolnego ma już swojego stałego, wyłonionego w konkursie, dyrektora - Pana Marka Sękiela. Siedzibą szkoły jest wydzielona część w budynku Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, a Szkoła jest samodzielnym podmiotem oświatowym.

1 października 2015


Czytaj więcej o: Fortepian w szkole muzycznej

GAUDEAMUS IGITUR

    Wszystkim studentom naszej gminy, szczególnie tym którzy rozpoczynają naukę na wyższych uczelniach, ale i wszystkim tym, którzy ją kontynuują, studentom studiów dziennych i zaocznych, serdecznie życzę by mogli skutecznie rozwijać swoje zdolności intelektualne, twórcze pasje, własne talenty i walory moralne oraz roztropnie korzystać z zalet życia studenckiego w jego różnorakich przejawach. Niech ten czas wytężonej nauki będzie dla Was czasem mądrze i pożytecznie zagospodarowanym.

Szczęść Boże! - Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak

1 października 2015


Czytaj więcej o: GAUDEAMUS IGITUR

ODBLASKI - w trosce o najmłodszych!!!

Przejdź do - ODBLASKI - w trosce o najmłodszych!!!

Fundacja PZU jest organizatorem kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. To ważny projekt służący poprawie bezpieczeństwa dzieci na drogach, a jego celem jest dostarczenie każdemu pierwszoklasiście w Polsce odblaskowego serduszka. Do tego projektu w sierpniu przystąpiła nasza gmina i otrzymaliśmy nieodpłatnie od fundacji odblaskowe serduszka, które właśnie są przekazywane dyrektorom szkół i trafią do WSZYSTKICH pierwszoklasistów w naszej gminie.

30 września 2015


Czytaj więcej o: ODBLASKI - w trosce o najmłodszych!!!

Samorządowcy i strażacy w Sulisławicach

Przejdź do - Samorządowcy i strażacy w Sulisławicach

    Wczoraj 27.09.2015 w  sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach w ramach corocznej, IX już diecezjalnej pielgrzymki modlili się samorządowcy i strażacy z diecezji sandomierskiej. Byli wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, około 40 pocztów sztandarowych lokalnych straży pożarnych i liczne delegacje z gmin.

28 września 2015


Czytaj więcej o: Samorządowcy i strażacy w Sulisławicach

Gruntowny remont budynku szatni i świetlicy w Nowym Narcie

Przejdź do - Gruntowny remont budynku szatni i świetlicy w Nowym Narcie

    Dobiega końca remont budynku szatniowo-świetlicowego w Nowym Narcie. Ten budynek zlokalizowany nieopodal kościoła parafialnego pełnił w przeszłości funkcję punktu skupu mleka, zniszczony i nieremontowany został przejęty przez gminę, która wraz z aktywnym udziałem mieszkańców rozpoczęła jego remont, modernizację i dostosowanie do nowych funkcji, które będzie pełnił.

25 września 2015


Czytaj więcej o: Gruntowny remont budynku szatni i świetlicy w Nowym Narcie

Wkrótce powstanie nowa droga Stary Nart - Podbór

Przejdź do - Wkrótce powstanie nowa droga Stary Nart - Podbór

    Gmina Jeżowe przygotowuje się do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Nart – Podbór". W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewidziano m.in. ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz umocnienie poboczy drogi gminnej na odcinku 320 mb. 
    Inwestycja współfinansowana jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 78.000,00 zł.  Służby techniczne gminy dzisiaj wykoszą i oczyszczą rowy i pobocza tej drogi by była gotowa do wejścia firmy, która zbuduje drogę.

Dzisiaj ta droga jest drogą żwirową i wygląda jak na fotografiach.

23 września 2015


Czytaj więcej o: Wkrótce powstanie nowa droga Stary Nart - Podbór

Zespół Szkół w Jeżowem Centrum wyremontowany i doposażony

Przejdź do - Zespół Szkół w Jeżowem Centrum wyremontowany i doposażony

    Zakończono realizację projektu pod nazwą: „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum” zrealizowanego dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zakres prac budowlanych obejmował wnętrze budynku dotyczące: przebudowy części dydaktycznej i zmiany sposobu użytkowania, remontu korytarzy, remontu budynku sali gimnastycznej, przebudowy zaplecza kuchennego, wymiany instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz zakupu sprzętu i nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego w tym tablicy interaktywnej


Całkowita wartość projektu: 1 148 380,78 zł, otrzymane dofinansowanie ze środków EFRR: 718 848 zł.

 
22 września 2015


Czytaj więcej o: Zespół Szkół w Jeżowem Centrum wyremontowany i doposażony