Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Tak będzie wyglądał polski system oświaty po reformie.

Przejdź do - Tak będzie wyglądał polski system oświaty po reformie.

  Likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8-klasowej powszechnej szkoły podstawowej, 4-letnich liceów, 5-letnich techników i 2-stopniowe szkolnictwo zawodowe w szkołach branżowych - to ogłoszony wczoraj przez Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej docelowy kształt zreformowanego polskiego systemu oświaty w roku 2019.   Minister przedstawiła zmiany w systemie oświatowym w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu,  gdzie zakończył się cykl trwających od lutego, ogólnopolskich debat oświatowych „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

    Przewidziany jest trzyletni okres przejściowy (2017-2019) w ramach zapowiedzianej przez MEN reformy szkolnictwa . W tym czasie klasy VII (odpowiadające obecnie I klasie gimnazjum) będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum lub szkoły podstawowej. Docelowo klasy I-VIII będą tworzyć jedną powszechną szkołę podstawową. Od roku 2017 nie będzie już naborów do likwidowanych (wygaszanych) gimnazjów, a uczniowie którzy jesienią 2017 r. trafią do I i VII klas podstawowych szkół powszechnych, będą pierwszymi rocznikami, które będą uczyć się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Jednocześnie uczniowie pozostałych roczników będą kończyć rozpoczęty cykl nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

29 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Tak będzie wyglądał polski system oświaty po reformie.

"Stypendia Pomostowe" dla studentów I roku studiów

Przejdź do - "Stypendia Pomostowe" dla studentów I roku studiów

    Stypendium na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów.
    Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Więcej informacji na stronach: http://lgdnisko.pl/lgd_2015/index.php/lgd/108-stypendia-na-i-rok-studiow-wniosek
                                            http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/

28 czerwca 2016


Czytaj więcej o: "Stypendia Pomostowe" dla studentów I roku studiów

Jesienią pojedziemy wyremontowaną drogą Pikuły - Rudnik

Przejdź do - Jesienią pojedziemy wyremontowaną drogą Pikuły - Rudnik

    W październiku powinniśmy już korzystać z wyremontowanej drogi powiatowej Pikuły - Rudnik. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki współfinansowaniu jej przez trzy podmioty: Starostwo Powiatowe w Nisku, Gminę Jeżowe i Miasto i Gminę Rudnik.

28 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Jesienią pojedziemy wyremontowaną drogą Pikuły - Rudnik

Wakacje 2016

Przejdź do - Wakacje 2016

Drodzy Uczniowie i Dzieci, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół

Rozpoczynają się wakacje, najbardziej oczekiwana chwila dla każdego ucznia i nauczyciela.

Doceniając całoroczną pracę nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 przekazujemy słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację młodego pokolenia. Wam drodzy uczniowie gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach,  olimpiadach i zawodach sportowych.

Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim dużo słońca radości i bezpiecznego wypoczynku.

 Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak
Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Bajek
Z-ca Wójta Gminy Jeżowe – Stanisław Szot
Pracownicy Urzędu Gminy w Jeżowem

27 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Wakacje 2016

Wkrótce w gminie powstanie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Przejdź do - Wkrótce w gminie powstanie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

  Gminy w ramach ustawowego obowiązku  zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych powstanie i w naszej gminie - PSZOK jest to miejsce,  w którym mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

 

24 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Wkrótce w gminie powstanie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

Przejdź do - SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

    Wczoraj w Samorządowej Szkole Muzycznej w Jeżowem został zakończony rok szkolny. Po raz pierwszy w historii, SSM w Jeżowem, po czteroletnim okresie nauki doczekała się swoich pierwszych 30 absolwentów.  Uroczystość zakończenia roku szkolnego składała się z niedługiego koncertu uczniów-absolwentów dla swoich nauczycieli, rodziców i gości.
    Po jego zakończeniu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak nagrodził najlepszego ucznia szkoły - 10-letniego Jakuba Grabiec, (Jakub to niezwykle utalentowany akordeonista który półtora miesiąca temu wygrał "VII International Music Competition 2016" w Belgradzie) złożył gratulacje i podziękował jego rodzicom oraz pogratulował wszystkim absolwentom szkoły zdobytych znakomitych kompetencji muzycznych, rozbudzonych muzycznych i wokalnych pasji, a także udanych, twórczych i radosnych wakacji oraz solidnego wypoczynku, ponieważ większość absolwentów będzie kontynuować edukację w szkołach II stopnia.
Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, pamiątki i życzenia udanych wakacji od dyrektora szkoły Marka Sękiela.

24 czerwca 2016


Czytaj więcej o: SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Przejdź do - Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

    Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak otrzymał absolutorium od Rady Gminy Jeżowe za wykonanie budżetu gminy za 2015r.
Glosowało 13 radnych, za udzieleniem absolutorium było 10 radnych, dwóch radnych było przeciwnych (Bieleń, Wyka), jeden się wstrzymał (Ciak)

   Po przerwie radni bedą kontynuować prace przewidziane w porządku obrad

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

Przejdź do - Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

    Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w związku ze zbliżającym sie końcem roku szkolnego, w dniu wczorajszym i dzisiaj ,gościł w publicznych szkołach naszej gminy i nagradzał najlepszych uczniów w poszczególnych szkołach, zaproponowanych przez dyrektorów szkół i rady pedagogiczne. Nagrodzeni najlepsi uczniowie otrzymali oprócz stosownego listu gratulacyjnego, upominki rzeczowe - tablety firmy Samsung.
    Podziękowania, gratulacje i listy gratulacyjne otrzymali także rodzice uczniów najzdolniejszych, najbardziej twórczych i aktywnych w życiu szkolnym.

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach

Przejdź do - Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach

    Uczniowie we wszystkich szkołach gminy Jeżowe, jeszcze w tym roku, otrzymają supernowoczesne pracownie komputerowe, językowe i tematyczno-naukowe !!!

   Dzisiaj do Wójta Gminy Jeżowe dotarła informacja i potwierdzenie, że bardzo pionierski i innowacyjny projekt edukacyjny pn.: „Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” na kwotę ponad 1 miliona złotych uzyskał akceptację i zostanie dofinansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  15% środków zabezpieczy gmina.  W ramach realizacji projektu zostanie uruchomionych 8 pracowni komputerowych i 17 pracowni językowych (w tym specjalistycznie tematycznych) we wszystkich gminnych szkołach (podległych samorządowi gminy)
   W ramach projektu zaplanowano zakup 252 szt. sprzętu i wyposażenia. Realizacja projektu jest zaplanowana po wakacjach w okresie wrzesień – listopad 2016 rok.  Przypomnijmy, że ten wniosek wójt podpisywal do złożenia zaledwie 5 miesięcy temu w dniu 12 stycznia 2016r

Lista dofinansowanych projektów i samorządów w pliku do pobrania.

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach